Sportsligt udvalg
Billede%2025.03.2022%2019.12.29%20%281%29
Sportsligt udvalg

Sportsligt udvalg er et rådgivende organ, nedsat af bestyrelsen, som denne kan bruge til sportslige problemstillinger: Sportsligt udvalg har ansvaret for: Sportslig rådgivning til trænerne i børne-, ungdoms- og seniorgrupperne. At indstille trænere til uddannelse i DGI, JHF og DHF regi og udarbejde uddannelsesplaner for klubbens trænere Rådgive bestyrelsen ved trænerepåsætning

MS
Mikkel Staffansen
HS
Heine Sørensen
25 76 81 10
File
Sanne Juul Eriksen
26 23 25 90
File
Christian Eriksen
28 56 36 83