Generalforsamlinger
Invitation til Generalforsamling 2023
Generalforsamling%202023

Generalforsamling, Brabrand IF Håndbold

 

Hermed inviterer bestyrelsen til ordinær generalforsamling 13. marts 2023 i Pejsestuen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vores vedtæger: 

1. Valg af dirigent  2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  4. Fastlæggelse af forsalg til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden seneste 8 dage for generalforsamlingen.  Følgende forslag er stillet af bestyrelsen:  a. Kontingentstigning for alle spillere: 100,- pr. år  b. Efterskole/højskole kontingent: 200,- pr. år  c. Passivt medlemskab: 200,- pr. år  6. Valg af formand i lige år.  7. Valg af kasserer i ulige år.  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  9. Valg af 2 suppleanter  10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer  11. Valg af suppleanter for repræsentants-skabsmedlemmerne  12. Valg af mindst 1 revisor  13. Evt. udvalg  14. Eventuelt

Alle medlemmer (og forældre) opfordres til at overveje deres kandidatur til både bestyrelsesposter og udvalg i alle henseende.

Såfremt det er muligt ønskes det at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 personer.

Evt. spørgsmål eller kommentarer, samt forslag bedes stiles til undertegnede.

På vegne af bestyrelsen  /Formand Kenneth Graa

kennethgraa@gmail.com

 

Referater fra Generalforsamlinger og Årsberetninger findes her: