Økonomiudvalget
Økonomiudvalget

For at klubben kan fungere, skal der være styr på finanserne. Det har vi vores fantastiske kasserer til at holde hånd i hanke med.

Regnskabet samt næste års budget fremlægges til godkendelse på den årlige Generalforsamling.

Medlemmer
File
Signe Kirch Groth
42 61 10 85